Paosmikken

Eerste Paosmikske 1987

Paosmik, een Wolderse herinnering

Iedere witte donderdag worden er op de basisschool in Waalre Paosmikskes uitgedeeld. Een traditie die in 1987 opnieuw in het leven is geroepen. De Vereniging voor de Jeugd voert deze activiteit al jaren uit. :

Mooie herinneringen
Vraag het oud-Waalrenaren. Wat kan men zich herinneren van de lager schooltijd? Natuurlijk worden dan genoemd: het schoolkamp, de school-verlaters-avond. Maar steevast zal een leerling van de Waalrese basisschool ook antwoorden: Paosmikken. Die werden op school uitgedeeld.

Rythovius

Het was bisschop Rythovius (geboren te Riethoven in 1511), eerste bisschop van Yperen, een fonds stichtte van 100 Rijlandse guldens.

Uit dit fonds werden 350 jaar achtereen broodjes gedeeld aan de kinderen van de lagere school in Waalre. Tijdens Pasen.  Aanvankelijk was dat witte brood, in de latere jaren werd het rozijnenbrood.

Als tegenprestatie moesten de kinderen wel het Onze Vader kunnen opzeggen, dat was de voorwaarde die bisschop Rythovius aan het uitdelen had gebonden.

In “Woldere” is men in 1933 gestopt met het uitdelen van deze mikken, wegens gebrek aan geldmiddelen.

Dhr JF van Dijk nam in 1986 het initiatief, bij zijn  afscheid als directeur van Walra Weverijen, om een fonds op te richten. Dit initiatief werd ondersteund door de vereniging voor de Jeugd en nu is het dan alweer 18 keer traditie dat er op witte donderdag mikken worden uitgedeeld. Witte donderdag 8 april, is het weer zover. Bijna 700  kinderen zullen weer trots met deze bijzondere lekkernij naar huis komen.

Financiële middelen

De Vereniging voor de Jeugd is uitvoerder van deze activiteit. De financiële middelen worden apart beheerd in het Rythovius-fonds. Door de lage rentestand op dit moment zijn dekken de rentebaten niet geheel meer de kosten. Dankzij giften komt de exploitatie nog steeds rond. Mede dankzij Bakkerij de Vocht, die de paosmikken bakt tegen een vriendenprijs.

Zo zal over een tiental jaren, opnieuw, een generatie zich de “Paosmikken uit Woldere” herinneren.