Over de VvdJ

1907 opgericht

De Vereniging voor de Jeugd is opgericht in 1907 en heeft als doel de activiteiten voor het gemeenschappelijke dorpsleven in het kerkdorp Waalre te bevorderen.

WOLDERE:  Ahoy !!
Zo wordt al sinds de vijftiger jaren elke eerste maandag van de maand onze vergadering geopend en gesloten in ons clubhuis De Oude Toren. Op deze vergaderingen bereiden wij de komende activiteiten voor en evalueren we deze naderhand. Met als doel om het iedere keer weer nóg beter te doen.

MEER DAN 112,5 JAAR LEVEN IN WOLDERE !

Onze club bestaat uit circa 45 actieve leden en senior-leden die zich enthousiast inzetten om ons doel te bereiken. Klik hier om te zien wie dit allemaal zijn.

De Vereniging voert de activiteiten zelf uit maar werkt graag samen met andere verenigingen. Hoewel onze naam anders doet vermoeden richten we ons namelijk niet alleen op de jeugd, maar op alle inwoners van het dorp.

De wisselwerking tussen kerkdorp Waalre en de Vereniging staat er borg voor dat tradities in ere worden gehouden en dat de leefbaarheid en saamhorigheid in ons dorp worden vergroot. De positieve respons van de inwoners stimuleert de leden om belangeloos veel werk te verzetten ten gunste van de Wolderse gemeenschap.

GULLE COLLECTEOPBRENGST

De genoemde activiteiten brengen veel kosten met zich mee, die grotendeels bekostigd worden met het geld die de jaarlijkse collecte in het dorp opbrengt. Vanaf zaterdag voor de intocht komen de leden bij u aan de deur om het aantal “zakjes” dat Sinterklaas bij af u mag geven te noteren. Ook vragen we een vrijwillige bijdrage om alle activiteiten te blijven organiseren. De  Vereniging prijst zich erg gelukkig met de betrokkenheid van de inwoners en de gulheid tijdens deze collecte. Alle gelden die ingezameld worden gaan direct naar onze activiteiten.

De Vereniging voor de Jeugd beschikt ook over de ANBI status. 

We zien u graag terug op een van onze activiteiten !!

Namens alle leden
Koen van Zon
Voorzitter

Woldere : Ahoy !!