Anbi


Vereniging voor de jeugd Waalre heeft de ANBI status, geregistreerd onder het RSIN: 803441162. Je kan dat controleren o.a. op de site van de belastingdienst.

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) genieten belastingvoordeel.
Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Belastingvrijstellingen in de schenk- en erfbelasting en een teruggave regeling voor de energiebelasting.

Donaties aan de Stichting en/of sponsoring vallen dan ook onder de voordelen die deze ANBI status met zich meebrengt.

Rekeningnummer NL89RABO0155701592 tnv Vereniging voor de Jeugd.

Conform de vereisten publiceren we jaarlijks een verslag van de activiteiten en financiële verantwoording. De jaarrekening over 2022 is in de algemene vergadering van 6 maart 2023 vastgesteld. Zie hieronder:

Over 2022